Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Zastosowanie metody MRF oraz algorytmu AMI w obliczeniach przepływowych z uwzględnieniem obrotu geometrii

Authors

Jakub Simon (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Zastosowanie metody MRF oraz algorytmu AMI w obliczeniach przepływowych z uwzględnieniem obrotu geometrii

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

23.07.2020