Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Zastosowanie metody MRF oraz algorytmu AMI w obliczeniach przepływowych z uwzględnieniem obrotu geometrii

Authors

Jakub Simon (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Zastosowanie metody MRF oraz algorytmu AMI w obliczeniach przepływowych z uwzględnieniem obrotu geometrii

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

23.07.2020

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.