Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Automatyczna rekonstrukcja wyników optymalizacji topologicznej w systemie CAD

Authors

Jacek Łukaszyk (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Automatyczna rekonstrukcja wyników optymalizacji topologicznej w systemie CAD

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

23.07.2020