Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Oznaczanie kwasowości hydrolitycznej oraz zawartości manganu i potasu w glebie

Authors

Sara Zarabska (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Oznaczanie kwasowości hydrolitycznej oraz zawartości manganu i potasu w glebie

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

09.07.2020

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.