Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Wpływ głębokości posadowienia budynków sąsiednich na grubość i zbrojenie ściany szczelinowej

Authors

Kasper Zimny (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Wpływ głębokości posadowienia budynków sąsiednich na grubość i zbrojenie ściany szczelinowej

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

31.07.2020