Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Badanie właściwości termodynamicznych i reologicznych monowarstw mieszanych kwas oleinowy-oleanolowy za pomocą techniki Langmuira

Authors

Aleksandra Koperska (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Badanie właściwości termodynamicznych i reologicznych monowarstw mieszanych kwas oleinowy-oleanolowy za pomocą techniki Langmuira

Language

english

Type

master thesis

Date of defense

22.09.2020