Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Liczby kryterialne a czas mieszania w mieszalniku hydraulicznym

Authors

Paweł Mikołajczyk (WTCH), Paulina Nowak (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Liczby kryterialne a czas mieszania w mieszalniku hydraulicznym

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

11.09.2020