Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Wpływ dodatku soli nieorganicznych na aktywność powierzchniową wodnych roztworów niejonowych surfaktantów zawierających ugrupowanie polioksyetylenowe

Authors

Katarzyna Jurga (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Wpływ dodatku soli nieorganicznych na aktywność powierzchniową wodnych roztworów niejonowych surfaktantów zawierających ugrupowanie polioksyetylenowe

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

07.10.2020

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.