Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Zarządzanie reklamacjami na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa

Authors

Agata Reinsch (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Zarządzanie reklamacjami na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

09.10.2020