Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Usprawnienie dostarczania i przepływu komponentów na linii produkcyjnej w wybranym zakładzie wytwórczym

Authors

Jakub Orczykowski (WIM)

Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Usprawnienie dostarczania i przepływu komponentów na linii produkcyjnej w wybranym zakładzie wytwórczym

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

09.11.2020