Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Propozycja zastosowania systemu oceny stopnia implementacji narzędzi Lean Manufacturingi w wybranym przedsiębiorstwie

Authors

Paulina Dojlido (WIM)

Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Propozycja zastosowania systemu oceny stopnia implementacji narzędzi Lean Manufacturingi w wybranym przedsiębiorstwie

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

09.11.2020