Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Ocena usług oferowanych przez wybrane firmy transportu publicznego

Authors

Vatsal Barot (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Ocena usług oferowanych przez wybrane firmy transportu publicznego

Language

english

Type

master thesis

Date of defense

15.10.2020