Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Zarządzanie kosztami realizacji procesu budowlanego w inwestycjach publicznych

Authors

Natalia Płociniczak (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Zarządzanie kosztami realizacji procesu budowlanego w inwestycjach publicznych

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

09.10.2020