Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Krytyczna analiza porównawcza klasycznych herbicydów i herbicydowych cieczy jonowych pod kątem ich zastosowania jako środki ochrony roślin

Authors

Patrycja Dudzińska (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Krytyczna analiza porównawcza klasycznych herbicydów i herbicydowych cieczy jonowych pod kątem ich zastosowania jako środki ochrony roślin

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

28.09.2020

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.