Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Wykonanie fantomu wątroby stosowanego w symulacjach medycznych

Authors

Maja Majerowicz (WIM)

Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Wykonanie fantomu wątroby stosowanego w symulacjach medycznych

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

28.09.2020