Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza i ocena procesu zaopatrzenia w surowiec w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Authors

Hanna Wróblewska (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Analiza i ocena procesu zaopatrzenia w surowiec w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

28.09.2020