Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Wpływ dodatku napełniacza na właściwości biodegradowalnej folii z polilaktydu

Authors

Jędrzej Młynarczyk (WIM)

Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Wpływ dodatku napełniacza na właściwości biodegradowalnej folii z polilaktydu

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

03.11.2020

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.