Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Odporne metody wyboru wspólnych wag do oceny jednostek decyzyjnych w granicznej analizie danych

Authors

Inga Spychała (WIiT)

Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Odporne metody wyboru wspólnych wag do oceny jednostek decyzyjnych w granicznej analizie danych

Language

english

Type

master thesis

Date of defense

09.10.2020