Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Wpływ temperatury na właściwości elektrochemiczne siarczku miedzi(I) - porównanie z materiałem węglowym

Authors

Rafał Majsner (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Wpływ temperatury na właściwości elektrochemiczne siarczku miedzi(I) - porównanie z materiałem węglowym

Language

english

Type

master thesis

Date of defense

10.11.2020

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.