Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Łukasz Klapiszewski

Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

E-mail

lukasz.klapiszewski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 37 48

PBN ID

3956828

ResearcherID

N-1672-2014

ORCID

0000-0001-6055-2606

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (74)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (60)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS