Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Modelowanie realistycznego zachowania symulowanych decydentów

Authors

Witold Kupś (WIiT)

Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Modelowanie realistycznego zachowania symulowanych decydentów

Language

english

Type

master thesis

Date of defense

09.10.2020