Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Ocena zgodności wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy na przykładzie wybranych przedsiębiorstw produkcyjnych

Authors

Weronika Sikora (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Ocena zgodności wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy na przykładzie wybranych przedsiębiorstw produkcyjnych

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

03.12.2020

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.