Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza przebiegu procesu budowlanego na przykładzie budynku szkoły w Grodzisku Wielkopolskim

Authors

Małgorzata Kwiatek (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Analiza przebiegu procesu budowlanego na przykładzie budynku szkoły w Grodzisku Wielkopolskim

Language

english

Type

master thesis

Date of defense

19.11.2020

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.