Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Koncepcja metody oceny i wyboru dostawców w przedsiębiorstwie

Authors

Magdalena Pospychała (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Koncepcja metody oceny i wyboru dostawców w przedsiębiorstwie

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

07.12.2020