Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Małgorzata Rembiasz

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Zarządzania

Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych

E-mail

malgorzata.rembiasz@put.poznan.pl

Telefon

61 665 33 92

ResearcherID

M-3476-2014

ORCID

0000-0001-6605-4499

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 75%
5.1 Ekonomia i finanse: 25%

Rozdziały (12)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS