Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Badania kompostowalności granulatów i wyrobów gotowych z PLA

Authors

Michał Łabędzki (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Badania kompostowalności granulatów i wyrobów gotowych z PLA

Language

english

Type

master thesis

Date of defense

06.11.2020

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.