Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Metody uczenia zbioru uzupełniających się funkcji wartości dla problemu wielokryterialnego porządkowania

Authors

Bartosz Nawrotek (WIiT)

Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Metody uczenia zbioru uzupełniających się funkcji wartości dla problemu wielokryterialnego porządkowania

Language

english

Type

master thesis

Date of defense

04.12.2020