Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Koncepcja oceny i wyboru dostawców usług transportowych

Authors

Tomasz Kwiatkowski (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Koncepcja oceny i wyboru dostawców usług transportowych

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

07.12.2020