Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Zadanie 10 SemEval 2019: Odpowiadanie na pytania matematyczne

Authors

Marcin Konieczny (WIiT)

Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Zadanie 10 SemEval 2019: Odpowiadanie na pytania matematyczne

Language

english

Type

master thesis

Date of defense

04.12.2020