Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Algorytmy Dynamicznego Wyboru Częstotliwości w Sieciach IEEE 802.11ax

Authors

Rafał Bartkowiak (WIiT), Tomasz Niedziałkowski (WIiT)

Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Algorytmy Dynamicznego Wyboru Częstotliwości w Sieciach IEEE 802.11ax

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

13.11.2020

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.