Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Porównanie pośredniej emisji związków szkodliwych samochodu z napędem spalinowym i elektrycznym

Authors

Hanna Długiewicz (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Porównanie pośredniej emisji związków szkodliwych samochodu z napędem spalinowym i elektrycznym

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

25.11.2020