Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Andrzej Ziółkowski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawy doktorskie  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Silników Spalinowych i Napędów

E-mail

andrzej.j.ziolkowski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 22 41

ORCID

0000-0001-6632-4751

ResearcherID

A-4192-2015

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Artykuły (55)

Rozdziały (11)

Raporty (10)

Rozprawy doktorskie

Promotorstwo rozpraw doktorskich (1)

Promotorstwo prac dyplomowych (5)

Recenzje prac dyplomowych (64)