Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Andrzej Ziółkowski

PBN ID

3957968

ResearcherID

A-4192-2015

ORCID

0000-0001-6632-4751

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Artykuły (53)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (11)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS