Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Projekt instalacji do produkcji wodoru z odnawialnych źródeł energii

Authors

Rafał Tulisz (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Projekt instalacji do produkcji wodoru z odnawialnych źródeł energii

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

18.11.2020