Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Koncepcja systemu bazodanowego do zarządzania wybranym procesem odlewniczym

Authors

Elżbieta Antkowiak (WIM)

Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Koncepcja systemu bazodanowego do zarządzania wybranym procesem odlewniczym

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

08.01.2021