Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Jakość powietrza wewnętrznego w żłobkach w zakresie stężenia pyłów i zanieczyszczeń mikrobiologicznych

Authors

Monika Drzewiecka (WIŚiE), Aleksandra Chmielewska (WIŚiE)

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Jakość powietrza wewnętrznego w żłobkach w zakresie stężenia pyłów i zanieczyszczeń mikrobiologicznych

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

08.02.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.