Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Projekt oraz obliczenia hydrodynamiczne roweru wodnego

Autorzy

Jan Tatarewicz (WIM)

Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Projekt oraz obliczenia hydrodynamiczne roweru wodnego

Język

polski

Typ

praca inżynierska

Data obrony

09.02.2021