Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Metody analizy rynku lotniczego dla współczesnych wymagań społeczno-gospodarczych

Authors

Jan Lewandowicz (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Metody analizy rynku lotniczego dla współczesnych wymagań społeczno-gospodarczych

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

03.02.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.