Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Zindywidualizowane urządzenie do wspomagania rehabilitacji palców dłoni

Authors

Anna Młody (WIM)

Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Zindywidualizowane urządzenie do wspomagania rehabilitacji palców dłoni

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

09.02.2021