Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Ocena jakości biopolimerowego fantomu wątroby stosowanego w symulacjach medycznych

Authors

Helena Geda (WIM)

Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Ocena jakości biopolimerowego fantomu wątroby stosowanego w symulacjach medycznych

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

05.02.2021