Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Konstrukcja zautomatyzowanego przenośnika uwzględniającego parametry transportowanego pojemnika

Autorzy

Igor Bosiacki (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Konstrukcja zautomatyzowanego przenośnika uwzględniającego parametry transportowanego pojemnika

Język

polski

Typ

praca inżynierska

Data obrony

03.02.2021