Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Projekt suszarki fluidyzacyjno-pulsacyjnej

Authors

Michał Zbielski (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Projekt suszarki fluidyzacyjno-pulsacyjnej

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

03.02.2021