Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Badanie wpływu parametrów procesu azotowania metodą ZeroFlow na kinetykę wzrostu warstwy dyfuzyjnej na stali 17HNM

Authors

Anna Gabryś (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Badanie wpływu parametrów procesu azotowania metodą ZeroFlow na kinetykę wzrostu warstwy dyfuzyjnej na stali 17HNM

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

04.02.2021