Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

analiza emisji zanieczyszczeń i energochłonności w procesie transportu towarów

Authors

Maciej Bednarek (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN analiza emisji zanieczyszczeń i energochłonności w procesie transportu towarów

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

08.02.2021