Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Wielowymiarowa analiza porównawcza rozwiązań dystrybucyjnych w wybranych branżach handlu w Polsce z zastosowaniem metod taksonomii

Authors

Artur Maciejewski (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Wielowymiarowa analiza porównawcza rozwiązań dystrybucyjnych w wybranych branżach handlu w Polsce z zastosowaniem metod taksonomii

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

05.02.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.