Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Identyfikacja czynników wpływających na jakość powietrza wewnętrznego i zewnętrznego w pobliżu żłobków w zakresie stężenia CO, NOx i pyłów

Authors

Katarzyna Staszak (WIŚiE), Adrian Turguła (WIŚiE)

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Identyfikacja czynników wpływających na jakość powietrza wewnętrznego i zewnętrznego w pobliżu żłobków w zakresie stężenia CO, NOx i pyłów

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

08.02.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.