Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Otrzymywanie sferycznych cząstek z udziałem ligniny z zastosowaniem cieczy jonowych

Authors

Justyna Drabina (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Otrzymywanie sferycznych cząstek z udziałem ligniny z zastosowaniem cieczy jonowych

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

05.02.2021