Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Fotodegradacja bisfenolu A wspomagana katalitycznie

Authors

Aleksandra Jakubowska (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Fotodegradacja bisfenolu A wspomagana katalitycznie

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

01.02.2021