Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Wykorzystanie techniki CFD w modelowaniu mieszadła szybkoobrotowego

Authors

Weronika Kubiak (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Wykorzystanie techniki CFD w modelowaniu mieszadła szybkoobrotowego

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

02.02.2021