Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Ocena oddziaływania pochodnych nitrofuranu z błonami biologicznymi

Autorzy

Olga Ciura (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Ocena oddziaływania pochodnych nitrofuranu z błonami biologicznymi

Język

polski

Typ

praca inżynierska

Data obrony

08.02.2021