Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Fotodegradacja bisfenolu S wspomagana katalitycznie

Authors

Kinga Karwacka (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Fotodegradacja bisfenolu S wspomagana katalitycznie

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

01.02.2021