Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Oznaczanie siarki w postaci cząsteczki dwuatomowej CS w próbkach żywności z zastosowaniem absorpcyjnej spektrometrii cząsteczkowej

Authors

Daria Krzyżkowiak (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Oznaczanie siarki w postaci cząsteczki dwuatomowej CS w próbkach żywności z zastosowaniem absorpcyjnej spektrometrii cząsteczkowej

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

01.02.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.